مرداد ۳۰, ۱۳۹۵

معرفی نرم افزار SACS

به منظور استخراج نفت و گاز از میادین فراساحلي در خليج فارس استفاده از سکوهای نوع جکت بسيار متداول است. سابقه ساخت سکوهای دریایی در کشور […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
معزفی نرم افزار اپنسیس

معرفی نرم‌افزار اپنسیس برای مهندسان سازه و زلزله

با توجه به پیشرفت علم مهندسی عمران و آیین نامه ها، نیاز به طراحی سازه های پیشرفته و پیچیده نظیر ساختمان های بلند با سیستم های […]