اسفند ۳, ۱۳۹۷

مروری بر مدلسازی تونل TBM با استفاده از نرم افزار ژئوتکنیکی MIDAS GTS NX

در این پست ویدئویی مروری بر مدلسازی تونل توسط نرم افزار ژئوتکنیکی میداس Midas Gts nx خواهد شده و نتایج حاصل از آن با نرم افزار […]
اسفند ۳, ۱۳۹۷

طراحی سازه ای تونل در نرم افزار Sap

برای مدلسازی، تحلیل و طراحی تونلها در نرم افزار سپ باید به جزئیات زیر توجه شود که در پروژه های واقعی (مانند خطوط مترو) استفاده میشود. […]
شهریور ۳۱, ۱۳۹۵

بهسازی لرزه‌ای با استفاده از جداسازها (Base Isolators)

یکی از روش های نوین و موثر در امر بهسازی لرزه ای سازه ها استفاده از سیستم جداساز لرزه ای (Base Isolation) است. این سیستم بمانند سیستم […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

تحلیل مسائل سازه ای – زلزله ای به‌کمک نرم‌افزار ABAQUS

در سال‌های اخیر، از نرم‌افزار آباکوس به‌صورت گسترده‌ای در تحلیل مسائل پیچیدة مهندسی بهره‌برداری شده‌است. به‌صورتی‌که می‌توان موارد خاصی از مسائل مهندسی را مثال آورد که […]