اسفند ۸, ۱۳۹۷

حفاری تونل به روش نوین اتریشی

در این انیمیشن حفاری تونل به روش نوین اتریشی مورد بررسی قرار گرفته است. این روش حفاری یکی از مناسب ترین روش های حفاری برای حفاری […]
اسفند ۵, ۱۳۹۷

انیمیشن حفاری شمع با قطر متوسط به روش Reverse Circulation Drilling

در این پست یک انیمیشن مناسب برای حفاری شمع با قطر متوسط به روش Reverse Circulation Drilling نشان داده شده است.
اسفند ۳, ۱۳۹۷

طراحی سازه ای تونل در نرم افزار Sap

برای مدلسازی، تحلیل و طراحی تونلها در نرم افزار سپ باید به جزئیات زیر توجه شود که در پروژه های واقعی (مانند خطوط مترو) استفاده میشود. […]
اسفند ۱, ۱۳۹۷

نیروی استرات ها در پایدارسازی گود به روش مهار متقابل

مباحث در مورد محاسبه نیروی استرات ها در سیستم مهار متقابل خیلی مهم می باشد. در این پست به بررسی نیروی استرات ها از سه روش […]