مهر ۱۳, ۱۳۹۵

آنالیز حساسیت در PLAXIS 2D

در ژئوتکنیک با توجه به گستردگی توده خاک، امکان رخداد تغییر در مقادیر پارامترهای رفتاری خاک نظیر چسبندگی، زاویه اصطکاک و پارامترهای سختی وجود خواهد داشت. […]
مهر ۴, ۱۳۹۵

تحلیل جریان غیراشباع در PLAXIS

خاک در حالت غیراشباع برخلاف حالت اشباع، یک محیط سه فازه متشکل از فاز جامد، فاز سیال (معمولاً آب) و فاز گاز (معمولاً هوا) می‌باشد. چنین […]
شهریور ۲۸, ۱۳۹۵

المان سازه‌ای Plate در PLAXIS 2D- قسمت دوم

در مطلب گذشته سایت، به بررسی رفتار کلی عضو Plate در نرم افزار PLAXIS پرداخته شد. در این بخش، به برخی از روابط حاکم بر رفتار تنش-کرنش […]
شهریور ۲, ۱۳۹۵

مدل‌های رفتاری موجود در PLAXIS ( قسمت دوم)

4- مدل خاک سخت شونده با در نظر گرفتن سختی کرنش‌های کوچک  (Hardening Soil Model with small strain stiffness): ویژگی‌های این مدل رفتاری مانند مدل HS […]