اسفند ۴, ۱۳۹۷

پایدارسازی گود به روش نیلینگ Nailing

در این انیمین پایدارسازی گود به روش نیلینگ Nailing به صورت بسیار کوتاه و خلاصه نمایش داده شده است. امروزه با پیشرفت بسیار سریع توسعه شهری […]
اسفند ۳, ۱۳۹۷

طراحی سازه ای تونل در نرم افزار Sap

برای مدلسازی، تحلیل و طراحی تونلها در نرم افزار سپ باید به جزئیات زیر توجه شود که در پروژه های واقعی (مانند خطوط مترو) استفاده میشود. […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

پایدارسازی گود به روش خرپا

نکاتی چند درباره پایدارسازیگودها به روش خرپا در این پست ارائه خواهد شد. در تصاویر آنگونه که مشهود است، پشت المانهای قائم خرپا با مصالح آجری […]
شهریور ۳۱, ۱۳۹۵

بهسازی لرزه‌ای با استفاده از جداسازها (Base Isolators)

یکی از روش های نوین و موثر در امر بهسازی لرزه ای سازه ها استفاده از سیستم جداساز لرزه ای (Base Isolation) است. این سیستم بمانند سیستم […]