شهریور ۳۱, ۱۳۹۵

بهسازی لرزه‌ای با استفاده از جداسازها (Base Isolators)

یکی از روش های نوین و موثر در امر بهسازی لرزه ای سازه ها استفاده از سیستم جداساز لرزه ای (Base Isolation) است. این سیستم بمانند سیستم […]
شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

تحلیل عددی به روش Mesh-Free (فاقد مش) از نوع SPH

روشهای فاقد مش (Mesh-free of Meshless) در تحلیل عددی مسائل مهندسی بسیار مورد توجه بوده‌اند و  روش SPH (SPH: Smoothed particle hydrodynamics) نیز یکی از کاربردی‌ترین […]
شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

تحلیل جریان دوفازه با FLAC

با توجه به حضور فراوان خاک ها در شرایط غیراشباع در پروژه های مهندسی، برای تعیین دقیق رفتار سازه های ژئوتکنیکی لازم خواهد بود تا تاثیر […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۵

ضریب اطمینان، مقایسه نتایج فلک و روش تعادل حدی-قسمت 2

در بخش اول مقایسه نتایج فلک و روش تعادل حدی برای محاسبه ضریب اطمینان، به بررسی روش‌های مرسوم در تعیین ضریب اطمینان پرداخته‌شد. در بخش دوم، نقاط […]