شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

تحلیل عددی به روش Mesh-Free (فاقد مش) از نوع SPH

روشهای فاقد مش (Mesh-free of Meshless) در تحلیل عددی مسائل مهندسی بسیار مورد توجه بوده‌اند و  روش SPH (SPH: Smoothed particle hydrodynamics) نیز یکی از کاربردی‌ترین […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

مدلسازی عددی شمع کوبشی با نرم‌افزار آباکوس (Numerical Modelling of Pile Jacking):

در پروژه‌های ژئوتکنیکی، شمع کوبشی بعنوان یک گزینه اجرایی درساخت پی عمیق استفاده مطرح می‌شود. در فرآیند کوبش شمع، میدان تنش و کرنش خاک اطراف شمع […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

تحلیل مسائل ژئوتکنیکی به‌کمک نرم‌افزار آباکوس (ABAQUS)

در سال‌های اخیر، از نرم‌افزار آباکوس به‌صورت گسترده‌ای در تحلیل مسائل پیچیده مهندسی بهره‌برداری شده‌است. به‌صورتی‌که می‌توان موارد خاصی از مسائل مهندسی را مثال آورد که […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

تحلیل مسائل سازه ای – زلزله ای به‌کمک نرم‌افزار ABAQUS

در سال‌های اخیر، از نرم‌افزار آباکوس به‌صورت گسترده‌ای در تحلیل مسائل پیچیدة مهندسی بهره‌برداری شده‌است. به‌صورتی‌که می‌توان موارد خاصی از مسائل مهندسی را مثال آورد که […]