مرداد ۲۵, ۱۳۹۵

تکنیک مش سازگار یا تطبیقی در نرم افزار آباکوس (Adaptive Remeshing)

در بسیاری از شبیه‌سازی‌های تغییرشکل‌های بزرگ قطعات در نرم‌افزار آباکوس که همراه با رفتار غیرخطی مصالح و یا رفتار غیرخطی هندسی(Geometrical Nonlinearity) نیز هست، المان‌های شبکه […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

تحلیل مسائل سازه ای – زلزله ای به‌کمک نرم‌افزار ABAQUS

در سال‌های اخیر، از نرم‌افزار آباکوس به‌صورت گسترده‌ای در تحلیل مسائل پیچیدة مهندسی بهره‌برداری شده‌است. به‌صورتی‌که می‌توان موارد خاصی از مسائل مهندسی را مثال آورد که […]