در این بخش می توانید سرفصل دروس ارائه شده در دوره های مختلف عمران پارسیان را مشاهده و دانلود نمایید. تنها کافی است روی لینک دانلود هر سرفصل کلیک کنید. اگر می خواهید در کلاس های عمران پارسیان ثبت نام کنید اینجا کلیک کنید.

دوره جامع (Etabs & Safe)
دوره پیشرفته (Etabs & Safe)
دوره جامع طراحی اتصالات
دوره جامع و پیشرفته نرم افزار تکلا (Tekla Structures)  سرفصل های دوره آموزش نرم افزار تکلا
دوره جامع فلک دو بعدی (Flac 2D)  سر فصل فلک دو بعدی
دوره جامع فلک سه بعدی (Flac 3D)   سرفصل فلک سه بعدی
دوره جامع پلکسیس دو بعدی (Plaxis 2D)  سر فصل پلکسیس دو بعدی
دوره جامع پلکسیس سه بعدی (Plaxis 3D)  پلکسیس سه بعدی
دوره جامع و پیشرفته آباکوس سازه و زلزله (Structural Abaqus) سر فصل اباکوس سازه و زلزله
دوره جامع و پیشرفته آباکوس ژدوتکنیک (Geo Technical Abaqus) سر فصل های جدید اباکوس ژئوتکنیک
دوره جامع نرم افزار (SACS)  سازه دریایی نرم افزار SACS
 دوره جامع طراحی و اجرای گودهای عمیق شهری  سرفصل گودبرداری
دوره جامع اوپنسیس سازه و زلزله (opensees) دوره_جامع_آموزش_اپنسیس_برای_سازه و زلزله
دوره جامع نرم افزار میداس (Midas GTS NX) سرفصل دوره آموزشی میداس