مقاوم‌سازی سازه های موجود با افزایش مقاومت و سختی جانبی آنها (بهسازی کل سیستم سازه ای)

هنگامی که سازه ای دچار ضعف های کلی در تحمل بارهای وارده باشد، بطوری که در اغلب اعضای آن نسبت نیاز سازه ای به ظرفیت موجود و یا تغییرشکل های غیرخطی بزرگ باشد و همچنین چنانچه مشخص شود که ضعف عمده سازه در کمبود سختی جانبی آن و در نتیجه تغییر مکان های زیاد می باشد، لازم است به منظور تأمین ظرفیت و مقاومت کلی سازه ، سیستم باربر جانبی اصلاح و یا ایجاد گردد. بهسازی لرزهای سازه می‌تواند با تقویت المان‌های باربرجانبی موجود و یا افزودن المان‌های باربر جدید طراحی شود. به عنوان مثال، در شکل زیر، مهاربند V معکوس یا مهاربند هشت افزوده شده به یک سیستم سازه‌ای قدیمی با مصالح بنایی، نشان داده شده‌است. همانطور که ملاحظه می‌شود المان باربر جانبی می‌تواند بیرون از صفحه دیوار نیز به منظور افزایش سختی جانبی سازه در صفحه دیوار مذکور، اضافه شود. البته در مواردی، المان‌های باربر جانبی طرح بهسازی لرزه‌ای، در صفحه دیوار و بیرون از صفحه دیوار نیز به سازه افزوده شده‌اند.

3
بدین منظور می توان از راهکارهایی مانند اضافه نمودن انواع قاب های مهاربندی شده، قاب های خمشی، انواع دیوارها شامل دیوارهای برشی بتنی، فولادی و یا مرکب، دیوارهای پرکننده، میانقاب های بنایی و یا مسلح، دیوارهای پشت بند و … استفاده نمود.
مقاومت جانبی و شکل پذیری، ضروری ترین اهداف تاثیر گذار بر رفتار لرزه ای سازه ها می باشند. ترکیب مقاومت و شکل پذیری با تعامل خاص بین مقاومت و سختی سروکار دارد . از آنجا که اجزای مختلف سازه بر حسب مقاومت و شکل پذیری ارزیابی می شوند، راهکارهایی که منجر به افزایش مقاومت و یا سختی سازه می شوند، از کارآمدترین راهکارهای بهسازی به شمار می آیند. توجه به این نکته ضروری است که افزایش مقاومت جانبی و افزایش سختی سازه مفاهیمی بسیار نزدیک به یکدیگر دارند ، ولی در عین حال از جهاتی نیز دارای اختلاف می باشند.

منحنی ظرفیت در شیوه های مختلف بهسازی لرزه ای

منحنی ظرفیت در شیوه های مختلف بهسازی لرزه ای

منحنی ظرفیت در شیوه های مختلف بهسازی لرزه ای

2

مقایسه رفتار کیفی مقاوم سازی سازه ها با سیستم های مختلف

نویسنده: محمدحسین احمدی

برای کسب اطلاعات بیشتر سرفصل های دوره بهسازی لرزه ای را دانلود نمایید.

هیئت علمی عمران پارسیان

با اعضای هیئت علمی آموزشگاه عمران پارسیان آشنا شوید

برنامه کلاس های عمران پارسیان!

از برنامه تشکیل کلاس های عمران پارسیان مطلع شوید

همرسانی کنید:

دیدگاهتان را بنویسید