مدل رفتاری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل و شاید مهم‌ترین عامل موثر در یک تحلیل ژئوتکنیکی می­باشد. انتخاب صحیح مدل رفتاری می‌تواند تأثیر شگرفی بر نتایج تحلیل‌ها و طراحی داشته باشد. به همین منظور قصد داریم به صورت خلاصه معرفی کوتاهی از مدل‌های رفتاری نرم‌افزار FLAC 2(3)D داشته باشیم تا کاربران مبتدی، دیدی اولیه از مدل‌ها داشته باشند.

  • مدل موهر-کولمب

این مدل الاستیک- پلاستیک کامل یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین مدل‌های مورداستفاده در تحلیل‌های ژئوتکنیکی می‌باشد. دلیل این امر تعداد پارامتر کمیست که تعیین آن‌ها نیاز به آزمایش‌های پیچیده‌ای ندارد. در مدل موهر از معیار گسیختگی موهر-کولمب به عنوان سطح تسلیم استفاده‌شده و قانون جریان در حالت برشی به صورت غیروابسته فرض می‌گردد. در استفاده از این مدل بایستی توجه کرد که برخی از جنبه‌های رفتارهای اساسی خاک مانند وابسته بودن سختی به مسیر و تاریخچه تنش و کرنش در آن صرف‌نظر شده و استفاده ازین مدل به خصوص در مسائل بارگذاری، باربرداری یا بارگذاری‌های رفت‌و‌برگشتی صحیح نخواهد بود. پارامترهای لازم برای انجام تحلیل با این مدل شامل دانسیته جرمی، مدول­‌های بالک و برشی، چسبندگی، مقاومت کششی، زاویه اصطکاک و اتساع است.

  • مدل دراکر-پراگر

مشابه مدل موهر-کولمب، این مدل نیز  بسیار ساده در قالب الاستیک-پلاستیک کامل بوده و تعیین پارامترهای آن پیچیده نمی‌باشد. اما برخلاف مدل موهر که دارای سطح تسلیم شش ضلعی در صفحه انحرافی است، مدل دراکر-پراگر دارای مقطع سطح تسلیم دایره‌ای‌شکل است. تأثیر تنش اصلی میانگین مانند مدل موهر در این مدل در تسلیم مصالح مدنظر قرارگرفته است. استفاده ازین مدل گرچه برای خاک‌های رسی نرم با زاویه اصطکاک پایین پیشنهادشده است اما توصیه‌هایی در خصوص عدم استفاده از آن در تحلیل­های ژئوتکنیکی وجود دارد. شکل 1 مقایسه سطح تسلیم دو مدل ذکرشده در صفحه انحرافی را انجام داده است. پارامترهای لازم برای انجام تحلیل با این مدل شامل دانسیته، مدول بالک و برشی برای تعیین رفتار الاستیک، مقاومت کششی، دو ثابت مصالح برای تعیین سطح تسلیم و یک ثابت مصالح برای مشخص نمودن قانون جریان می‌باشد. در شکل دو نیز نتایج شبیه‌سازی یک تست سه محوره با هر دو مدل ارائه‌شده است که نشانگر رفتار مشابه دو مدل در تست شبیه‌سازی‌شده است.

%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-1

مقایسه سطح تسلیم مدل‌های رفتاری موهر-کولمب و دراکر-پراگر در صفحه انحرافی

%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-2

مقایسه مسیر تنش انحرافی- کرنش محوری مدل‌های رفتاری موهر-کولمب و دراکر-پراگر

نویسنده: اسماعیل قلیزاده

برای آگاهی بیشتر ، فایل های سرفصل فلک دو بعدی و فلک سه بعدی را دانلود کنید.

هیئت علمی عمران پارسیان

با اعضای هیئت علمی آموزشگاه عمران پارسیان آشنا شوید

برنامه کلاس های عمران پارسیان!

از برنامه تشکیل کلاس های عمران پارسیان مطلع شوید

همرسانی کنید:

دیدگاهتان را بنویسید