مرداد ۳۰, ۱۳۹۵

معرفی نرم افزار SACS

به منظور استخراج نفت و گاز از میادین فراساحلي در خليج فارس استفاده از سکوهای نوع جکت بسيار متداول است. سابقه ساخت سکوهای دریایی در کشور […]