شهریور ۱۲, ۱۳۹۵

انالیز یک سیستم یک بعدی با استفاده از روش المان محدود در متلب

در این مثال ساده می خواهیم با بکار گیری روش المان محدود و کد نویسی در نرم افزار متلب یک سیستم یک درجه آزادی مطابق شکل […]
مرداد ۳۰, ۱۳۹۵

معرفی نرم افزار SACS

به منظور استخراج نفت و گاز از میادین فراساحلي در خليج فارس استفاده از سکوهای نوع جکت بسيار متداول است. سابقه ساخت سکوهای دریایی در کشور […]