شهریور ۱۲, ۱۳۹۵

انالیز یک سیستم یک بعدی با استفاده از روش المان محدود در متلب

در این مثال ساده می خواهیم با بکار گیری روش المان محدود و کد نویسی در نرم افزار متلب یک سیستم یک درجه آزادی مطابق شکل […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۵
آموزش matlab

معرفی دوره های برنامه نویسی مهندسی متلب (MATLAB)

نرم افزار متلب (Matlab) یک محیط برنامه نویسی چند مدلی عددی و یک زبان برنامه نویسی نسل چهارم است. متلب امکان کار کردن ماتریس ها، رسم […]