مرداد ۲۶, ۱۳۹۵

معرفی دوره ی پاسخ زمین (Site Effect)

معرفی دوره مشاهدات واقعی و همچنین مطالعات تئوریک نشان داده‌اند که خصوصیات لایه‌های خاکی سطحی، به‌شدت امواج زلزله را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به‌این‌ترتیب که جنس […]