اسفند ۱۰, ۱۳۹۷

مدلسازی گود عمیق با سیستم انکراژ(دیوار برلنی) با نرم افزار میداس و پلکسیس.

در این انیمیشن به مدلسازی گود عمیق با سیستم انکراژ(دیوار برلنی) با نرم افزار میداس و پلکسیس پرداخته شده است. نرم افزار میداس یک نرم افزار المان […]
اسفند ۸, ۱۳۹۷

حفاری تونل به روش نوین اتریشی

در این انیمیشن حفاری تونل به روش نوین اتریشی مورد بررسی قرار گرفته است. این روش حفاری یکی از مناسب ترین روش های حفاری برای حفاری […]
اسفند ۵, ۱۳۹۷

انیمیشن حفاری شمع با قطر متوسط به روش Reverse Circulation Drilling

در این پست یک انیمیشن مناسب برای حفاری شمع با قطر متوسط به روش Reverse Circulation Drilling نشان داده شده است.
اسفند ۳, ۱۳۹۷

مروری بر مدلسازی تونل TBM با استفاده از نرم افزار ژئوتکنیکی MIDAS GTS NX

در این پست ویدئویی مروری بر مدلسازی تونل توسط نرم افزار ژئوتکنیکی میداس Midas Gts nx خواهد شده و نتایج حاصل از آن با نرم افزار […]