آبان ۳, ۱۳۹۵

آنالیز تأثیر تغییرات همزمان خصوصیات در PLAXIS 2D

همان‌طور که در نوشته‌های قبلی ذکر شد، با توجه به گستردگی توده خاک، امکان رخداد تغییر در مقادیر پارامترهای رفتاری خاک نظیر چسبندگی، زاویه اصطکاک و […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۵

آنالیز حساسیت در PLAXIS 2D

در ژئوتکنیک با توجه به گستردگی توده خاک، امکان رخداد تغییر در مقادیر پارامترهای رفتاری خاک نظیر چسبندگی، زاویه اصطکاک و پارامترهای سختی وجود خواهد داشت. […]
مهر ۵, ۱۳۹۵

اطلاعیه شروع دوره‌های پاییزه اول نرم‌افزارهای FLAC و PLAXIS

بادرود و با یاری ایزد منان، بدینوسیله آغاز دوره‌های آموزشی نرم‌افزارهای FLAC و PLAXIS ویژه مهرماه 1395، به اطلاع متقاضیان رسانده شده و از آن دسته […]
مهر ۴, ۱۳۹۵

تحلیل جریان غیراشباع در PLAXIS

خاک در حالت غیراشباع برخلاف حالت اشباع، یک محیط سه فازه متشکل از فاز جامد، فاز سیال (معمولاً آب) و فاز گاز (معمولاً هوا) می‌باشد. چنین […]