شهریور ۱۳, ۱۳۹۵

تحلیل مسائل دریایی-هیدرولیکی به‌کمک نرم‌افزار ABAQUS

نرم‌افزار ABAQUS يک ابزار قدرتمند اجزاي محدود مي‌باشد که با توجه به سير پيشرفت آن در سال‌هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته و در بسياري […]