اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

زهکشی کف گودهای عمیق شهری

زهکشی کف گودهای عمیق شهری در مناطقی سطح آب زیرزمینی بالا می باشد بسیار مهم و حساس می باشد. باید توجه داشت نوع خاک بسیار تعیین […]
اسفند ۵, ۱۳۹۷

انیمیشن حفاری شمع با قطر متوسط به روش Reverse Circulation Drilling

در این پست یک انیمیشن مناسب برای حفاری شمع با قطر متوسط به روش Reverse Circulation Drilling نشان داده شده است.
اسفند ۴, ۱۳۹۷

پایدارسازی گود به روش نیلینگ Nailing

در این انیمین پایدارسازی گود به روش نیلینگ Nailing به صورت بسیار کوتاه و خلاصه نمایش داده شده است. امروزه با پیشرفت بسیار سریع توسعه شهری […]
اسفند ۱, ۱۳۹۷

نیروی استرات ها در پایدارسازی گود به روش مهار متقابل

مباحث در مورد محاسبه نیروی استرات ها در سیستم مهار متقابل خیلی مهم می باشد. در این پست به بررسی نیروی استرات ها از سه روش […]