مدلسازی گود عمیق با سیستم انکراژ(دیوار برلنی) با نرم افزار میداس و پلکسیس.

در این انیمیشن به مدلسازی گود عمیق با سیستم انکراژ(دیوار برلنی) با نرم افزار میداس و پلکسیس پرداخته شده است.

نرم افزار میداس یک نرم افزار المان محدود بسیار قدرتمند در زمینه مدلسازی های مسائل ژئوتکنیک می باشد.

نرم افزار میداس دارای توانایی های مدلسازی سه بعدی و دو بعدی بسیار بالایی می باشد.

از آن جمله می توان به مدلسازی بسیار مناسب اندرکنش خاک و سازه اشاره نمود.

 

 

همرسانی کنید:

دیدگاهتان را بنویسید