در این انیمیشن حفاری تونل به روش نوین اتریشی مورد بررسی قرار گرفته است.

این روش حفاری یکی از مناسب ترین روش های حفاری برای حفاری تونل های مترو می باشد.

از جمله برتری های این روش پایدارسازی بسیار مناسب محیط تونل می باشد.

همچنین آسیب بسیار کم به سازه های روی زمین در اثر حفاری بدلیل نشست های بسیار کم اعمالی می باشد.

همرسانی کنید:

دیدگاهتان را بنویسید