در این انیمین پایدارسازی گود به روش نیلینگ Nailing به صورت بسیار کوتاه و خلاصه نمایش داده شده است.

امروزه با پیشرفت بسیار سریع توسعه شهری لزوم استفاده از فضاهای شهری امری اجتناب ناپذیر گردیده است. از اینرو استفاده از طبقات بیشتر در زیر زمین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار گردیده است و همچنین به تبع آن لزوم پایدارسازی گود های عمیق ایجاد شده در فضاهای شهری حیاتی می باشد. یکی از روش های محبوب در پایدارسازی گود که به روش میخ کوبی معروف می باشد به کمک یک سری المان های مسلح کننده توده خاک باقیمانده از حفاری پایدار می گردند.

مراحل کلی کار در این روش عبارتند از:

۱) حفاری و آماده سازی سطح
۲) سوارخکاری و چالزنی
۳) نصب نیل داخل چالها و تزریق
۴) اجرای شاتکریت برای ساپورت موقت
۵) تکرار مراحل ۱ الی ۴ تا رسیدن به تراز مورد نظر
۶) اجرای فیسینگ نهایی برای ساپورت دائم

همرسانی کنید:

دیدگاهتان را بنویسید