نرم افزار Deepsoil

نرم افزار Deepsoil یک نرم افزار تحلیل یک بعدی پاسخ ساختگاه هست. این نرم افزار می تواند تحلیل های خطی و معادل خطی در فضای فرکانس و تحلیل های خطی و غیرخطی (همراه یا بدون امکان اضافه فشارآب و استهلاک آن) را در فضای زمان انجام دهد. همچنین امکان انجام تحلیل Deconvolution در این نرم افزار وجود دارد. تغییرات مهم ایجاد شده در ورژن ۷ این نرم افزار نسبت به ورژن ۶ عبارتند از:
۱- امکان تقسیم خودکار لایه های خاکی به زیرلایه های مختلف بر اساس حداکثر فرکانس قابل عبور از لایه (در تحلیل در فضای زمان)
۲-امکان رندم سازی ضخامت لایه، سرعت موج برشی و منحنی دینامیکی (این بخش همچنان در حال توسعه می باشد.)
۳-بهبود رابط گرافیکی کاربر و تسهیل استخراج نتایج خروجی
۴-امکان پشتیبانی از زبان های مختلف
۵-امکان انتخاب همزمان چند شتابنگاشت برای اعمال به پروفیل به منظور تسهیل تحلیل یک پروفیل ثابت با شتابنگاشت های ورودی متفاوت
دانلود رایگان این نرم افزار از سایت http://deepsoil.cee.illinois.edu امکان پذیر می باشد.

دکتر اسماعیل قلیزاده

همرسانی کنید:

دیدگاهتان را بنویسید