همان‌طور که در نوشته‌های قبلی ذکر شد، با توجه به گستردگی توده خاک، امکان رخداد تغییر در مقادیر پارامترهای رفتاری خاک نظیر چسبندگی، زاویه اصطکاک و پارامترهای سختی وجود خواهد داشت. بنابراین در برخی پروژه‌ها نیاز به بررسی پاسخ سازه ژئوتکنیکی با تغییر خواص خواهد بود. در بخش پیشین، نمونه‌ای از انجام آنالیز حساسیت با نرم‌افزار PLAXIS 2D ارائه و ملاحظه گردید نرم‌افزار می‌تواند به صورت اتوماتیک، پاسخ یک سازه را به ازای مقادیر گوناگون پارامترهای مختلف ارائه دهد. اما در این نوع تحلیل، تغییر خواص مستقل از یکدیگر می­باشد. درحالی‌که ممکن است پارامترهای رفتاری مختلف، هم‌زمان دارای تغییرات باشند. بنابراین لازم است تا تأثیر تغییر هم‌زمان نیز موردبررسی قرار گیرد.

نرم‌افزار PLAXIS 2D  قادر است تا چنین تحلیلی را نیز به صورت اتوماتیک انجام دهد. در این نوع تحلیل، هر پارامتر مشخص‌شده در مقادیر حد بالا و پایین خود نیز فرض شده و ترکیب تغییر در هر پارامتر نیز در تحلیل در نظر گرفته می‌شود. بنابراین چنانچه تعداد پارامترهای زیادی انتخاب گردند، زمان تحلیل می‌تواند بسیار طولانی گردد. به عبارت دیگر، تحلیل با تمامی حالت‌های ممکن، مانند حالتی که یک پارامتر مقدار حداکثر و پارامتر دیگر مقدار حداقل را داراست انجام می‌شود. خروجی این نوع تحلیل، میزان تأثیر مشترک پارامترهای انتخابی بر رفتار مجموعه و درنتیجه تعیین مهم‌ترین پارامترها مؤثر بر رفتار هست.

در زیر نتایج آنالیز حساسیت ضریب اطمینان یک شیب دو لایه نسبت با در نظر گرفتن تغییر هم‌زمان چسبندگی و زاویه اصطکاک لایه اول در مقادیر حداقل و حداکثر ارائه‌شده است. حداقل ضریب اطمینان که در حالتی است که هر دو پارامتر ذکرشده مقدار حداقل را دارا هستند برابر ۰٫۸، ضریب اطمینان با مقادیر استاندارد برابر ۱٫۵۴ و ضریب اطمینان در حالتی که حداکثر پارامترها در تحلیل به‌کاررفته‌اند برابر ۱٫۷۵ هست. شکل‌های زیر مکانیزم رخ‌داده در سه حالت را ارائه می‌دهد.

f1

مکانیزم گسیختگی رخ داده با خصوصیات حداقل

f2

مکانیزم گسیختگی رخ داده با خصوصیات استاندارد

f3

مکانیزم گسیختگی رخ داده با خصوصیات حداقل

 

نویسنده: اسماعیل قلیزاده

دانلود فایل های معرفی سرفصل های دوره های پلکسیس سه بعدی و یا پلکسیس دو بعدی .

هیئت علمی عمران پارسیان

با اعضای هیئت علمی آموزشگاه عمران پارسیان آشنا شوید

برنامه کلاس های عمران پارسیان!

از برنامه تشکیل کلاس های عمران پارسیان مطلع شوید

 

 

 

 

 

همرسانی کنید:

دیدگاهتان را بنویسید