در ژئوتکنیک با توجه به گستردگی توده خاک، امکان رخداد تغییر در مقادیر پارامترهای رفتاری خاک نظیر چسبندگی، زاویه اصطکاک و پارامترهای سختی وجود خواهد داشت. بنابراین ممکن است پارامترهای مورد استفاده در تحلیل با پارامترهای توده در محل که سازه بر روی آن بنا می گردد متفاوت باشد. به همین منظور بررسی چگونگی و میزان حساسیت رفتار سازه با تغییر هر یک از پارامترهای رفتاری نیاز خواهد بود.

نرم افزار PLAXIS 2D قادر است تا به صورت اتوماتیک میزان حساسیت رفتار مدل به تغییر هر یک از پارامترها را مورد بررسی قرار دهد که این نوع تحلیل به عنوان تحلیل حساسیت نامگذاری شده است. در تحلیل حساسیت،  هر پارامتر علاوه بر مقدار اختصاص یافته، برابر با دو مقدار حداقل و حداکثر تعیین شده توسط کاربر نیز فرض شده و تحلیل انجام می گردد. در این حالت، تغییر پارامترهای متفاوت مستقل از هم دیگر می باشد. بسته به میزان پارامترهای انتخابی، زمان تحلیل نیز متفاوت خواهد بود. خروجی این نوع تحلیل، میزان تاثیر هر پارامتر بر رفتار مجموعه و در نتیجه تعیین مهمترین پارامترها موثر بر رفتار می باشد.

در قسمت زیر نتایج آنالیز حساسیت ضریب اطمینان یک شیب دو لایه نسبت به تغییر چسبندگی دو لایه ارایه شده است. با توجه به نتایج ارایه شده ملاحظه می­شود که چسبندگی لایه سطحی تاثیر بیشتری بر ضریب اطمینان شیب داشته و تغییر آن، موجب تغییرات زیادی در آن می گردد. علاوه بر اثرگذاری مقدار چسبندگی خاک بر مقدار ضریب اطمینان شیروانی، این پارامتر بر شکا مکانیسم گسیختگی نیز تأثیرگذارست و این خود مؤید تأثیر قابل توجه چسبندگی بر نتایج است. همانطور که در شکل دوم ملاحظه می شود، مکانیزم گسیختگی کاملاً در لایه سطحی قرار گرفته و از این رو مقدار چسبندگی لایه فوقانی بر ضریب اطمینان تأثیر بیشتری داشته است.

 

 

sens-1

تغییرات ضریب اطمینان با چسبندگی در دو لایه

 

sens2

مکانیزم گسیختگی رخ داده با خصوصیات استاندارد

نویسنده: اسماعیل قلیزاده

دانلود فایل های معرفی سرفصل های دوره های پلکسیس سه بعدی و یا پلکسیس دو بعدی .

هیئت علمی عمران پارسیان

با اعضای هیئت علمی آموزشگاه عمران پارسیان آشنا شوید

برنامه کلاس های عمران پارسیان!

از برنامه تشکیل کلاس های عمران پارسیان مطلع شوید

 

 

 

 

 

 

همرسانی کنید:

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید