معرفی دوره نرم افزار پلکسیس (PLAXIS)

پلکسیس یک نرم­ افزار اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞﻫﺎ و ﭘﺎﻳﺪاری در ﭘـﺮوژهﻫـﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ می­باشد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻣﻲﺗﻮان شرایط حاکم بر روند اجرای پروژه­های ژئوتکنیکی مانند ﺧﺎﻛﺒﺮداری و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰی ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎرﮔﺬاری و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣـﺮزی ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﻣﺪلﺳﺎزی  ﻧﻤﻮد. از این نرم افزار به دلیل کاربر پسند بودن، کارایی در تحلیل مسایل مختلف ژئوتکنیکی، داشتن مدل های رفتاری مختلف و دقت و سرعت بالا در تحلیل به عنوان یکی از محبوب ترین نرم افزارهای ژئوتکنیکی یاد شده و یادگیری آن با توجه به کاربردهای فراوان توصیه می شود. ﺑﺎ اﻳﻦ نرم­افزار ﻣﻲﺗﻮان انواع تحلیل های ژئوتکنیکی مانند تعیین تنش و تغییر شکل در پروژه هایی نظیر تونل، گودبرداری و سد خاکی، آنالیز تحکیم، تعیین ضریب اطمینان و تحلیل دینامیکی را انجام داد.

اهداف دوره پلکسیس :

شرکت‌کنندگان این دوره، با اصول و مبانی مدلسازی مسائل ژئوتکنیکی آشنا می‌شوند. ویژگی اصلی این دوره، اموزش نرم افزار در قالب مثال های متنوع می باشد که منجر به تسریع بادگیری و تثبیت بهتر ان در دانش پذیر می گردد. در مثال های مختلف، نکات مهم مدلسازی بیان شده و همچنین محدودیت ها، مزایا، کالیبراسیون و کاربرد مدل های رفتاری موجود شرح داده می شود. در انتهای دوره، انتظار می رود  دانش‌پذیران توانایی تحلیل مسائل عددی ژئوتکنیکی با پلکسیس را کسب کرده و از مهارت نسبی برای ورود به بازارکار نیز برخوردار گردند.

plaxis-2d-2011-twin-tunnels

مخاطبان دوره:

این دوره برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی عمران و معدن و همچنین برای پژوهش‌های عددی ژئوتکنیکی در مقاطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد و دکترا، می‌تواند مفید واقع‌شود. برای شرکت در دورة آموزشی، پیش‌نیازهایی چون مهارت‌های ابتدایی در کار با نرم‌افزار، مکانیک محیط های پیوسته و پلاستیسیته، روش های عددی و مکانیک‌خاک و پی پیشرفته نیاز نبوده و مبانی تئوری مسایل مختلف تا حد امکان، در مدت برگزاری دوره، تشریح می‌ گردد.

نویسنده: اسماعیل قلیزاده

دانلود فایل های معرفی سرفصل های دوره های پلکسیس سه بعدی و یا پلکسیس دو بعدی .

هیئت علمی عمران پارسیان

با اعضای هیئت علمی آموزشگاه عمران پارسیان آشنا شوید

برنامه کلاس های عمران پارسیان!

از برنامه تشکیل کلاس های عمران پارسیان مطلع شوید

همرسانی کنید:

دیدگاهتان را بنویسید