معرفی نرم‌افزار اپنسیس برای مهندسان ژئوتکنیک و راه

معزفی نرم افزار اپنسیس

معزفی نرم افزار اپنسیس

مدل‌سازی عددی به روش اجزای محدود، تحلیل مسائل مختلف لرزهای، پشتیبانی از انواع مختلف مصالح و درنهایت دسترسی آسان به نسخهی اصلی نرمافزار و بنابراین قابلیت اعتماد به نتایج، نرم‌افزار اپنسیس (OpenSEES) را به یکی از قویترین نرمافزارهای دانشگاهی مدل‌سازی لرزهای در حوزهی سازه و ژئوتکنیک تبدیل کرده است. برنامه‌ریزی دوره‌ی حاضر، با توجه به قابلیتهای فوق از طرفی و نیز عدم وجود دورههای آموزشی نرم‌افزار OpenSees با رویکرد تخصصی گرایش ژئوتکنیک از سویی دیگر، انجام‌گرفته است.

اهداف دوره اپنسیس :

ازجمله قابلیتهای این نرمافزار می‌توان به مدل‌سازی مباحث مرتبط با ژئوتکنیک لرزهای، روانگرایی خاک، رفتار لرزهای سدها، تونلها، پیهای سطحی و شمعها و همچنین پاسخ لرزهای سطح زمین (site response)، اثرات توپوگرافی و اندرکنش خاک و سازه اشاره نمود. با توجه به ماهیت دانشگاهی این نرمافزار، نرم‌افزاری مناسب و قابل‌اطمینان برای انجام پژوهشهای ژئوتکنیکی بوده و بدون نیاز به کرک نمودن نرمافزار آخرین نسخه از آن با قابیلت اعتماد بالای نتایج در دسترس خواهد بود.

مخاطبان دوره :

opensees_humbolt_bridge_2

دوره اپنسیس برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی عمران و معدن و همچنین برای پژوهش‌های عددی ژئوتکنیکی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا، می‌تواند مفید واقع شود. برای شرکت در دورة آموزشی، پیش‌نیازهایی چون مهارت‌های ابتدایی در کار با نرم‌افزار اپنسیس ، مکانیک محیط‌های پیوسته و پلاستیسیته، روش‌های عددی و مکانیک خاک و پی پیشرفته نیاز نبوده و مبانی تئوری مسائل مختلف تا حد امکان، در مدت برگزاری دوره، تشریح می‌گردد.

نویسنده: علیرضا نجما

جهت آگاهی بیشتر در خصوص سرفصل‌های دوره آموزش نرم‌افزار اپنسیس، لطفاً فایل PDF سرفصل ها را دانلود نمایید

هیئت علمی عمران پارسیان

با اعضای هیئت علمی آموزشگاه عمران پارسیان آشنا شوید

برنامه کلاس های عمران پارسیان!

از برنامه تشکیل کلاس های عمران پارسیان مطلع شوید

همرسانی کنید:

دیدگاهتان را بنویسید